Polityka Prywatności

Polityka Prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych w sklepie internetowym www.pranahana.com.
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający – wymieniony w Regulaminie sklepu.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z RODO oraz z Ustawą oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep znajdują się w Załączniku nr 1 do Polityki Prywatności.

ZAŁĄCZNIK nr 1
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących, w związku z zakupami w www.pranahana.com jest Mirosław Wojciechowski, ul. Bolkowska 2d/42, 01-466 Warszawa (dalej Administrator).
2. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Kupujących. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem www.pranahana.com.
3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami:
a) zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
b) ograniczenia celu,
c) minimalizacji danych,
d) prawidłowości,
e) ograniczonego przechowywania,
f) integralności i poufności,
g) rozliczalności.
4. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane w celu zawarcia, realizacji i wykonania umów sprzedaży łączących Kupujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
5. Odbiorcami danych osobowych Kupujących będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty, którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora i wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych.
7. Dane Kupujących nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Kupujący ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
d) przenoszenia danych osobowych,
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży łączącej Kupującego z Administratorem.
11. Klienci mogą przeglądać www.pranahana.com oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
12. Administrator stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Kupujących z www.pranahana.com. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z www.pranahana.com, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
13. Administrator korzysta z następujących rodzajów plików cookies:
a) cookies sesji, które działają wyłącznie podczas przeglądania strony internetowej www.pranahana.com i umożliwiają prawidłowe jego funkcjonowanie,
b) cookies trwałe, które pozostają na komputerze osoby odwiedzającej stronę internetową www.pranahana.com,
c) cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji osoby odwiedzającej stronę internetową www.pranahana.com.
Osoba odwiedzająca stronę internetową www.pranahana.com ma możliwość korzystania z tej strony bez wykorzystywania mechanizmu cookies, jednakże może to spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji lub usług oferowanych przez www.pranahana.com. W przypadku niewyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies, osoba odwiedzająca stronę internetową www.pranahana.com powinna zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki internetowej opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje wyślij pocztę elektroniczną pod adres mirek(at)pranahana.com.

Brak możliwości komentowania.